Draw & Save Him

Grana 265 razy

- % (0/0)
Opis
To najlepsza gra, jaką możesz wypróbować! Sprawdź swoje IQ i spróbuj przejść wszystkie poziomy! Czy można sobie wyobrazić tak dobrą grę? Sprawdź swoje umiejętności i daj z siebie wszystko! Narysuj linię i przeżyj. Powinieneś być szybki i sprytny! Istnieje wiele różnych poziomów i fajnych strojów, które możesz wypróbować! Ale bądź bardzo ostrożny, nie masz pojęcia, jakie pułapki są ukryte na POZIOMACH!!! xplore od Sahary do Metropolii!

Instrukcje
This is the best game you can try!

Test your IQ and try to pass all levels! Can you ever imagine a such good game? Try your skill and do the best!

Draw a line and survive. You should be quick and smart!
There is a lot of different levels and cool outfits you can try! But be very careful, you have no idea what traps are hidden on the LEVELS!!!


Еxplore from the Sahara to the Metropolis!


Kategorie

Arcade Adventure Hypercasual

Comments